Sàng phân loại trọng lượng

Dùng để phân loại cà phê nhân và các loại hạt nông sản khác theo trọng lượng.

MODEL

CÔNG SUẤT

PL-7

7-9 tấn/giờ

PL-5

3-5 tấn/giờ


- Nhiều cửa xả liệu

+ Tránh cà phê nặng qua bên nhẹ và ngược lại

- Mặt lưới vuông: dạng mặt lưới đặc biệt, độ ma sát cao

+ Tách được đá

- Tách que cành đạt 99%

+ Tách tạp đạt 99.9%

+ Cà mẻ trong cà tốt đạt 

- Chức năng làm sạch mặt lưới nhanh, đảm bảo máy phân loại rất ổn định

- Dễ điều chỉnh theo từng loại hạt

- Điều chỉnh biên độ rung bằng biến tần

Bản quyền © 2015 cknewtech.vn | Designed by Viễn Nam