Sàng phân loại kích thước

  • Phân loại cà phê nhân theo nhiều kích cỡ hạt khác nhau.

MODEL

CÔNG SUẤT

KÍCH THƯỚC LƯỚI

(WxL)

KT-12

10-12 tấn/giờ

2000 x 4000 mm

KT-6

5-6 tấn/giờ

2000 x 4000 mm

KT-4

3-4 tấn/giờ

1000 x 2500 mm

KT-1

1-1.2 tấn/giờ

750 x 2500 mm


- Sử dụng để phân loại hat theo kích cỡ

- Dễ dàng thay thế nhiều cỡ lưới

- Bi cao su: 

 + Chịu mài mòn cao

 + Độ đàn hồi lớn

 + Chống bám dính hạt cà phê trên mặt lưới tốt

- Phân loại đạt 98% đồng size


Bản quyền © 2015 cknewtech.vn | Designed by Viễn Nam