Máy lấy mẫu hạt

Danh mục: Máy lấy mẫu hạt Liên hệ

- Dùng để lắp đặt trên dây chuyền chế biến, đóng gói nông sản

- Lấy mẫu đánh giá một cách khách quan, hiệu quả

- Công suất: 70kg cà phê mẫu/20tấn cà phê đầu vào

- Khối lượng mẫu cà phê có thể điều chỉnh được

- Thời gian lấy mẫu: có thể điều chỉnh từ 10giây - 300giây

- Mẫu cà phê: hứng bao.

Bản quyền © 2015 cknewtech.vn | Designed by Viễn Nam